Naslovnica Edeb - Odgoj Srca nezasićena Kur'anom

Srca nezasićena Kur'anom

622
Učenje Kur'ana

Od halife muslimana, Osmana, radijellahu anhu, se prenosi vaz koji nam dočarava jedan djelić iz njegovog životnog odnosa sa najplemenitijom Knjigom koja je spuštena sa nebesa; tako što kaže:
„Da su vaša srca čista, ne bi se zasitila Allahovog govora!“1 

Zaista, ovo je značajan vaz koji opisuje bolest koja je mnoge ljude spriječila da se okoriste od Kur'ana, a to su bolesti srca: od rijaluka, haseda, mržnje i drugih bolesti koje sprječavaju čovjeka da se istinski okoristi od Allahove Knjige.

Uistinu, srce je poput posude, kada se nečim napuni to preovlada. Pa kada se ispuni ovim bolestima tada i Kur'an slabije utiče na njega, osim da ga čita sa nijjetom njegovog liječenja i izlječenja, a to je ujedno od najvećih ciljeva objavljivanja Kur'ana, rekao je Uzvišeni Gospodar:
„Mi objavljujemo u Kur’ anu ono što je lijek i milost vjernicima.“2

Osmanovo, radijellahu anhu, izražavanje sa ne bi se zasitila je precizno i ciljano izražavanje koje daje jasnu poruku. U srcu postoji glad koju ništa ne može utoliti kao što to može učiniti vezivanje za Kur'an, čitanjem, slušanjem i razmišljanjem; pa kako je moguće da onaj koji voli se zasiti od govora svoga Voljenoga, a On je njegov najveći i krajnji cilj?!

Halifa Osman, radijellahu anhu, je izrazio svoju ljubav prema govoru svoga Gospodara, azze ve džell, i nezasićenost od toga, riječima: „Ne volim da mi prođe dan i noć a da ja nisam pogledao u Allahovu Knjigu!“, a u drugom rivajetu: „a da ja nisam čitao Allahovu Knjigu.“3 Ovo govori, a on je halifa svih muslimana, tokom čije vladavine su osvojene mnoge zemlje (tj. bio je izuzetno zauzet, op.M)!

A gdje su oni kojima prolaze i dani i noći, a oni nisu otvorili ni jednu stranicu Mushafa i još nisu odgovorni ni za kakvu funkciju?!

I ne samo to! Naprotiv, vidjećeš kako provodi mnoge sate uz svoj mobitel, na društvenim mrežama; a kada ga upitaš zašto dva put, ili barem jednom, mjesečno ne prouči hatmu (cijeli Kur'an), odgovorit će ti kako je prezauzet i da nema vremena!

Tako mi Allaha Uzvišenog, doista, od očite obmane je da insan na Kijametskom danu otvori sahifu (stranicu) svojih djela i tamo nađe sate i sate izgubljene na razgovor sa ljudima, daleko više nego li što je provodio sa govorom Uzvišenog! Uz ogromnu razliku u nagradama koje će imati za pročitani harf iz Allahove Knjige; i ovo važi samo ako u onome što čita i gleda od ljudskih govora nema harama i suprotstavljanja Šerijatu!

Gospodaru naš, učini plemeniti Kur'an proljećem za naša srca, svjetlošću za naša prsa, i odhodom naše tuge i brige.


Napisao: Šejh i dr. Omer el-Mukbil, hafizahullah
Izvor: Medžalisut-tezkir, 67. str.
Prevod: Menhedž
Ostali tekstovi iz edicije Kružoci zikra


1 Ez-Zuhd (106 str.) od imama Ahmeda.
2 El-Isra, 82.
3 Fedailu ‘Usman b. ‘Affan (115 str.) od Abdullaha ibn Ahmeda.