Naslovnica Savremeni učenjaci Abdul-Aziz bin Baz Šta uraditi sa predmetima i papirima na kojima su ispisani ajeti ili...

Šta uraditi sa predmetima i papirima na kojima su ispisani ajeti ili Allahovo ime

468
fetve

Da li baciti papir na kojem pise Bismila ili?

Pitanje: Na koji način se može lišiti (osloboditi) časopisa ili nekih drugih predmeta na kojima je napisana Bismila i slično?

Odgovor:

Nakon upotrebe gore spomenutih stvari, obaveza je čuvati ih, spaliti ili zakopati na čisto mjesto, kako se kur’anski ajeti i Allahova lijepa imena ne bi izvrgla gaženju ili na neki drugi način omalovažila.

Nije dozvoljeno te papire bacati u korpe za smeće, ostavljati po ulicama, koristiti ih za umotavanje, niti ih koristiti kao prostirku za jelo i slično, jer je sve to omalovažavanja ajeta i Allahovih lijepih imena.


Odgovorio: Šejh Ibn Baz
Iz djela „Fetve uleme Dvaju harema“
(Fetve šejha Bin Baza rahimehullah dostupne su ovdje)