Naslovnica Islam Islam za početnike Šta zapravo znači biti zadovoljan sa Muhammedom alejhi selam kao Poslanikom

Šta zapravo znači biti zadovoljan sa Muhammedom alejhi selam kao Poslanikom

405
Poslanik Muhammed alejhisselam

Zadovoljstvo sa Muhammedom alejhi selam kao Poslanikom:

1 Da mu se pokoravamo i predamo uopšte u onome s čime je poslan te da se vraćamo samo njegovoj uputi; da se ne uzima za sudca niko mimo njega i da se ne bude zadovoljno sa sudom ili presudom nekog drugog mimo njega, a da pri tome u srcu ne ostane nikakve tegobe zbog njegove presude. Musliman mora potpuno da se preda kakva god bila ta presuda ili propis, pa čak i da je suprotna volji i želji njegove duše ili njenom prohtjevu.
Naš dragi Poslanik alejhi selam objašnjava nam u sahih hadisu: “Sav moj umet će ući u Dženet osim onoga ko to odbije – na što su prisutni upitali: ‘A ko to odbija, o Allahov Poslaniče?!’ – Ko mi se bude pokorio taj će ući u Džennet, a ko mi se ne pokori taj je odbio ući u Dženet odgovori on.

-Uzvišeni Allah kaže: “I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće vjerovati dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate, a potom u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete za ono što si presudio i dok se sasvim ne pokore!”

2 Zadovoljstvo Muhamedom kao poslanikom ogleda se u potvrđivanju i vjerovanju u sve ono o čemu nas je on, Poslanik alejhi selam, obavijestio te u ljubavi spram njega, pokoravanju njegovim naredbama i udaljavanju od stvari koje je nam je zabranio. Njegov menhedž u životu treba biti i naš u našem životu.


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje