Naslovnica Edeb - Odgoj Odgoj duše Iskušenje strastima i kako se oduprijeti

Iskušenje strastima i kako se oduprijeti

1450
iskusenje-strastima

Druga vrsta iskušenja jesu strasti. Uzvišeni spominje oba iskušenja govoreći:

“Vi ste kao i oni prije vas! Oni su jači od vas bili i više su blaga i djece imali, i slatkim životom su živjeli, a i vi slatkim životom živite.” (Et-Tevba, 69)

Ovo se odnosi na strasti. Zatim kaže:

“I vi se upuštate kao što su se oni upuštali.” (Et-Tevba, 69)

Ovo je upuštanje u nevaljalštine, a tu dolazimo do sumnjivih stvari. U ovom ajetu, On je, neka je hvaljen, pokazao do čega dovodi loše srce i loša vjera, a to je lagodan život i upuštanje u nevaljalštine, jer loša vjera može biti samo pogrešno uvjerenje i pričanje na osnovu toga ili rad u neskladu s ispravnim znanjem. Prvo su po vjeru štetne novotarije i ono što one za sobom povlače, a drugo su grješna djela. Prvo je proizvod sumnjivih stvari, a drugo strasti. Zato su stari govorili:

Čuvajte se dvije vrste ljudi: onih koje su zavele strasti i onih koje je zaslijepio dunjaluk.

Govorili su i:

“Čuvajte se pokvarenih učenjaka i robova neznalica, jer je njih zadesilo svako iskušenje (zabluda).”

Svaka zabluda potječe od toga što se vlastitom nahođenju daje prednost u odnosu na Šerijat, i strastima u odnosu na razum (iskušenje strastima).

Sumnjive stvari potiskuju se čvrstim vjerovanjem, a strastima se ovladava pomoću strpljenja. Stoga je Allah odredio one koji će voditi vjernike u ovim iskušenjima:

“Između njih Mi smo vođe određivali koji su, s Našom zapovijedi, na Pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u dokaze Naše čvrsto vjerovali.” (Es-Sedžda, 24)

Znači, ukazao nam je na to da ćemo strpljenjem i čvrstim vjerovanjem dobiti one koji će nas voditi u vjeri.

Obje ove osobine, također, spomenute su u Njegovim riječima:

“Jedni drugima istinu preporučuju i jedni drugima preporučuju strpljenje.” (El-Asr, 3)

tj., preporučujući istinu odagnavaju sumnju, a strpljenjem vladaju strastima. Još na jednom mjestu Uzvišeni zajedno spominje čvrstu vjeru i pronicljivost:

“Sjeti se robova Naših: Ibrahima, Ishaka, Jakuba, sve u vjeri čvrstih i dalekovidih.” (Sad, 45)

Ibn Abbas, tumačeći ovaj ajet, navodi da su bili čvrsti u pokornosti Allahu i da su Ga spoznali. El-Kelbi veli da su bili čvrsti i pronicljivi u ibadetu, Mudžahid smatra da su bili čvrsti u pokornosti Allahu i pronicljivi u istini, a Seid ibn Džubejr misli da je u pitanju čvrstina u radu i pronicljivost u vjeri.

Jedan mursel-hadis glasi: “Allah voli pronicljivost kad se pojave sumnje i voli prisebnost kad se pojave strasti.”

Dakle, pomoću razuma i strpljivosti vlada se strastima, pronicljivošću i čvrstim vjerovanjem odagnava se sumnja, a Allah je Taj Kome se obraća za pomoć.

 

Izvor: ‘Šejtanove zamke‘, str: 249-251.
Ibn Kajjim El-Dževzijje, rahimehullah
Obrada i naslov: Menhedz.com