Allah, doista, nema potrebe za tvojim dobrim djelima (komentar ajeta “A onaj ko se...

Rekao je Uzvišeni Allah: „A onaj ko se bori – bori se samo za sebe, doista, Allah je neovisan od svih svjetova“ El-'Ankebut, 6. Rekao je šejh...
Ucenje Kurana

“A kada se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite…”

Rekao je Uzvišeni Allah: „A kada se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite – da bi vam milost ukazana bila“ (El-A'raf: 204). Rekao je šejh...
video

Briga o potomcima i molba Allahu da ih sačuva mnogoboštva

Ovo kratko predavanje obuhvata kazivanje o brizi poslanika Ibrahima za svoje potomke i njegovoj molbi Allahu da ih sačuva od širka, pa ako je...
video

Minuta uz Kur’an – Organ na koji Kur’an djeluje

Ovaj kratki video isječak govori o načinu objavljivanja Kur’ana i mjestu njegovog djelovanja. Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Prijevod: Senad Muhić Izvor: Islamhouse.com Priprema: Menhedz.com
video

Minuta uz Kur’an – Vjernik ne želi dobročinstvo samo sebe, nego on to želi...

Ovaj kratki video klip govori o važnosti dobročinstva drugima. Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi Izvor: Islamhouse.com Priprema: Menhedz.com
video

Minuta uz Kur’an – Na zlo dobrim uzvrati

Pogledajte kratko šta Allah kaže o jednom od najtežih djela za čovjeka - da na zlo koje mu se čini uzvrati dobrim. Predavač : Uvejd...
Razilaženje

Pa se nisu razišli dok im nije došlo znanje

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ...
Odgovor na zulum

Na zulum se uzvraća istom mjerom

Kaže Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: „A kazna za zlo jeste isto zlo, a onoga koji oprosti i izmiri se Allah će nagraditi; On,...
Lijepa riječ

Plodovi lijepe riječi

Kaže Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: „Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer - lijepa je riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto...

Novo objavljeno na sajtu

Čitajte još...

Obilježavanje godisnjica

Propis spomena na žrtve rata i okupljanja ljudi na mjestima zločina

Što se tiče spomena na žrtve rata i okupljanja ljudi na mjestima zločina, te gradnje spomen-obilježja, zatim činjenja određenih ibadeta tom prilikom, ka što...