Naslovnica Savremeni učenjaci Abdul-Kadir el-Arnaut Osmi Poslanikov vasijjet: “Na svoju porodicu troši u skladu s mogućnostima”

Osmi Poslanikov vasijjet: “Na svoju porodicu troši u skladu s mogućnostima”

219
Poslanikove a.s. oporuke, Kaba

Izdržavanje familije i borba za egzistenciju predstavlja okosnicu ovozemaljskog života i truda. Metode trošenja u ovom smislu variraju između škrtarenja i prekomjernog rasipanja.

Iz ovog razloga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, daje uputstvo kada je riječ o trošenju, izraženo kroz ovaj savjet: “Izdržavaj, troši na svoju familiju u skladu sa svojim mogućnostima.”

Svako ko se bude držao ovog metoda neće svojoj familiji bilo šta uskratiti, ukoliko bude u mogućnosti, niti će rasipati svoj imetak, opterećivati se, u tom smislu, iznad svojih mogućnosti. Ova strategija i metoda registrovane su u Allahovoj knjizi kroz riječi u kojima Allah, dž.š., hvaleći Svoje robove, između ostalog, kaže: “…i oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine.”

Na drugom mjestu upozorava:

“Ali, ne rasipaj mnogo, jer su rasipnici braća šejtana, a šejtan je Gospodaru svome nezahvalan.” (El-Isra, 26-27)

Dakle, rasipanje je dio nezahvalnosti na blagodatima. Zato je ispravan metod o ovom pitanju u praksu sprovesti Poslanikov vasijjet, tj. trošenje u skladu s mogućnostima.

U drugom ajetu Allah, dž.š., naređuje: “Neka imućan prema bogatstvu svome troši, a onaj ko je u oskudici – onoliko koliko mu je Allah dao, jer Allah nikog ne zadužuje više nego što mu je dao, a Allah će sigurno poslije tegobe, olakšicu dati.” (Et-Talak, 7)

Ukoliko bi čovjek premalo trošio na izdržavanju svoje porodice, a imućan je, on je škrt, u tom slučaju njegova supruga ima pravo uzeti od njegovog imetka onoliko koliko je dovoljno njoj i njezinoj djeci.

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, veli: “Zaista nećeš udjeliti ništa čime želiš postići Allahovo zadovoljstvo, a da zato nećeš biti nagrađen, čak i zalogaj koji staviš u usta svoje žene ubrojat će ti se kao sadaka.” (Prenose ga El-Buhari i Muslim od Sa'da ibn Ebu Vekkasa, radijallahu anhu)

U drugom hadisu Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, veli: “Kada čovjek troši na svoju familiju želeći postići Allahovu nagradu i zadovoljstvo, imat će nagradu sadake.” (Prenosi ga El-Buhari i Muslim od Ebu Mes'uda el-Bedrija)

“Za svaki dinar koji potrošiš na Allahovom putu bit ćeš nagrađen: za dinar koji si dao da se rob iskupi, za dinar koji daš siromahu i za dinar koji potrošiš na svoju porodicu. Najveću nagradu imat ćeš od onog koji si utrošio na svoju porodicu.” (Prenosi ga Muslim od Ebu Hurejre)

Trošenje na porodicu, kad je riječ o nagradi, smatra se najboljom sadakom. Zato, svako onaj ko troši u skladu sa svojim mogućnostima imat će nagradu shodno tome. A onaj ko bude u neimaštini ili oskudici neka zna da je Allah rekao: “Allah će poslije neimaštine izlaz dati,” kao i “Ne ubijajte djecu svoju iz straha od neimaštine, i njih i vas Mi hranimo.” (El-Isra, 31)

A na drugom mjestu kaže: “Mi i vas i njih hranimo.” (El-En'am, 151)

Kada bi naš ummet usvojio navedene principe, bio bi pošteđen težine duga i poteškoća kamate.

Ovo su uzvišeni islamski principi koje je postavio Allahov Poslanik kao strategiju u jednom uspješnom i zdravom ekonomskom sistemu. Sve to u nekoliko riječi: “Na svoju familiju troši umjereno.”

Iz knjige “Vasijjeti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem”, ostali vasijeti ovdje
Autor: muhaddis Abdul-Kadir el-Arnaut
Obrada i naslov: Menhedž