Rukja kurs 18. dio II Studija o uroku 2: Vrste uroka, simptomi, liječenje i terapije koje djeluju na urok

464

U ovom 18. dijelu edukativnog i interaktivnog kursa za praktično (samo)liječenje od sihra i džinskih oboljenja upotpunjuje se govor o uroku i zavisti – govori se o vrstama uroka, simptomima, kako se liječe, kako se stabilizuju efekti koje urok ima na čovjeka, o vrstama terapija koje djeluju na urok, praktična upotreba, i još mnogo toga.

Ostale dijelove rukja kursa pogledajte ovdje.

horizontalna linija

IzvorRukja program