Naslovnica Fetve Pet načina kako se izliječiti od pretvaranja (rijaluka)

Pet načina kako se izliječiti od pretvaranja (rijaluka)

1088
islamske teme

PITANJE: Kad god uradim nešto dobro gledam u ljude da bi ocijenili moje djelo ili drugačije rečeno: ja se pretvaram. Znam da je pretvaranje (rijaluk) nedozvoljeno u islam, ali kako ću se riješiti pretvaranja i osjećaja grižnje savjesti zbog toga?

ODGOVOR:

Onaj ko želi da se riješi pretvaranja treba da ide sljedećim putevima kako bi izliječio svoju dušu. Evo nekih:

1 Da srcem bude svjestan da Allah bdi nad robom

To je stepen ihsana koji Poslanik, s.a.v.s. spominje u hadisu Džibrila, a.s.: Da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer ako Ga ne vidiš On tebe vidi.” (Muslim, 97)

Ko bude tražio osjećaj Allahovog bdijenja nad njim u djelima svi ostali će mu biti nebitni, a to će nužno uzrokovati veličanje Allaha i bojazan od Njega.

2 Tražiti pomoć od Allaha kako bi otklonio pretvaranje od nas

Uzvišeni o vjernicima kaže: “Tebe obožavamo i od Tebe pomoć tražimo.” (El-Fatiha, 5.)

Od stvari koje koriste je i traženje pomoći od Allaha u dovi. Poslanik, s.a.v.s. kaže:
O ljudi, bojte se ovog širka jer je on skriveniji od topota mravljeg koraka.”

Pa mu je neko rekao, a Allah je htio da on to kaže:
“Kako ćemo ga se čuvati kad je on skriveniji od zvuka mravljeg koračanja, Allahov Poslaniče?”On reče: “Recite: ‘Allahu naš, Tebi se utječemo da Ti pripisujemo nešto što znamo i tražimo od Tebe oprosta za ono što ne znamo.” (Ahmed, 4/403; Šejh Albani kaže da je sahih u Sahihul-Džami'u, 3731)

3 Poznavanje znakova rijaluka i njegovih posljedica na ahiretu

Neznanje o rijaluku vodi u zapadanje u njega i ustrajavanje u njemu. Stoga, znaj da rijaluk upropaštava djela, uzrok je Allahove srdžbe. Razumni se neće zamarati djelima koja nemaju nagradu.

Šta je tek onda s djelima koja su uzrok Allahovog prezira i Allahove srdžbe. Od najvećih hadisa o kazni na ahiretu za one koji se pretvaraju jeste hadis Poslanika, s.a.v.s. u kojem se kaže:

“Kad dođe Sudnji dan, Allah će se spustiti među robove da im presudi. Svaki narod će klečati, a prvi koji će biti pozvani su čovjek koji je poznavao Kur'an, čovjek koji se borio na Allahovom putu i čovjek koji je posjedovao mnogo imetka. Tada će Allah reći učaču: ‘Zar te nisam poučio onome što sam objavio Mom Poslaniku, s. a. v. s.?’ Odgovorit će: ‘Dakako, moj Gospodaru!’ Upitat će ga: ‘Šta si uradio s onim čemu si bio podučen?’ Reći će: ‘Radio sam po Kur'anu danju i noću.’ Allah će mu reći: ‘Slagao si!’, a i meleki će reći: ‘Slagao si!’ Reći će Allah: ‘Nego si htio da se kaže kako si učač, a tako je i govoreno.’ Zatim će se dovesti vlasnik imetka, pa će ga Allah upitati: ‘Zar ti nisam dao opskrbu, tako da nisi ni o kome bio ovisan?’ Reći će: ‘Svakako, moj Gospodaru. ‘Upitat će ga: ‘Šta si radio sa onim što sam ti dao?’ Odgovorit će: ‘Održavao sam rodbinske odnose i dijelio milostinju. ‘ Allah će mu reći: ‘Slagao si!  a i meleki će reći: ‘Slagao si!’ Allah Uzvišeni će reći: ‘Naprotiv, htio si da se kaže kako si darežljiv, a tako se i pričalo. ‘Zatim će se dovesti čovjek koji je ubijen na Allahovom putu, pa će ga Allah upitati: ‘U ime čega si ubijen?’ Odgovorit će: ‘Naređen mi je džihad na Tvom putu i ja sam se borio sve dok nisam ubijen. ‘ Uzvišeni Allah će reći: ‘Slagao si!’, a i meleki će mu reći: ‘Slagao si!’ Allah će reći: ‘Naprotiv, htio si da se kaže da si odvažan, a to se o tebi i pričalo’. Zatim je Poslanik, alejhisselam, udario po mojim koljenima i rekao: ‘O Ebu Hurejre, ta trojica su prva tri Allahova stvorenja s kojima će se na Sudnjem danu potpaliti vatra.” (Tirmizi, 2382 i kaže da je hasen. Ibn Hibban ga je ovjerodostojio, 408; Ibn Huzejme, 2482. )

4 Pogledati dunjalučku kaznu za pretvaranje (rijaluk)

Kao što pretvaranje ima ahiretsku kaznu, tako ima i dunjalučku. To se ogleda u tome da Allah osobu koja se pretvara obruka i pred ljude iznese njegove loše namjere. To je jedno od tumačenja riječi Poslanika, s.a.v.s.:

line quotes“Ko sebe bude isticao Allah će mu mahane na vidjelo iznijeti, a ko se bude pretvarao Allah će pred ljude iznijeti njegove stvarne namjere.” 

Ibn Hadžer kaže: “El-Hattabi kaže: ‘Ko bude radio djela bez iskrenosti (ihlasa), već želi da ga ljudi vide i čuju, zato će biti kažnjen tako što će Allah iznijeti i obznaniti ono što je bilo u dubini njegove duše te ga obrukati.'” Rečeno je: “Ko svojim djelom želi postići poziciju i ugled kod ljudi, a ne želi Allahovo Lice, Allah će dati da o tom čovjeku loše pričaju oni kod kojih je htio postići stepen. Za to neće imati nagrade na Sudnjem danu.”

5 Sakriti ibadet i ne pokazivati ga drugima

Kad god se čovjek udalji od situacija gdje iskazuje svoj ibadet Allahu, dž.š., utoliko je sačuvaniji od pretvaranja. Ko bude hrlio za mjestima gdje se ljudi sastaju, kako bi pokazao svoj ibadet, šejtan će nastojati da taj čovjek pokaže svoj ibadet, kako bi ga drugi pohvalili i dali mu renome.

Ibadeti koje treba sakriti su oni čije činjenje se može obaviti u tajnosti, kao što su noćni namaz, sadaka i sl. To se ne odnosi na ezan, namaz u džematu i druge ibadete koji se ne mogu sakriti niti je propisano njihovo skrivanje. Molimo Allaha za iskrenost u riječima i djelima i da nam oprosti ono što smo iz pretvaranja uradili i neka je salavat i selam na našeg poslanika, Muhammeda.

Odgovorio: Muhammed Salih el-Munedždžid
Iz knjige: Fetve – ahlak, odgoj, društveni problemi

Priprema i obrada: Menhedz.com