Naslovnica Islam Islam za početnike Staloženost je pohvalna u svakoj stvari

Staloženost je pohvalna u svakoj stvari

497
lijepe islamske slike

Prenosi se od pravednog halife Omera, radijellahu anhu, da je rekao sljedeće:
„Staloženost i nebrzanje u svakoj stvari su pohvalna osim kada se tiče djela za ahiret.“1

Ovo su riječi Omera El-Faruka, radijellahu anhu, kojima želi ispraviti pojam kojeg su dosta ljudi pogrešno shvatili, to zato što su se Arapi složili oko toga da je žurba pokuđena u cjelini, i nazivali su je „Ummun-nedamat“ (Majka svih kajanja), i o tome su izrekli razne mudrosti, i ispjevali mnoge stihove. Međutim, ovo shvaćanje – kao što to navodi Omer – ne treba upotrebljavati kada su u pitanju djela koja se tiču ahireta, naprotiv, tada je žurba – tj. požurivanje s time – pohvalna i tražena, zbog toga što insan ne zna kada će mu doći smrt, pa na njemu je da požuri s dobrim djelima bez brzopletosti.

Dakle kada se ukaže prilika za činjenje ibadeta, i umnožavanje dobrih djela, tada nije lijepo da se suzdržava od istih, šta više to je pokuđeno, jer Uzvišeni Allah na više mjesta u Kur'anu veli: „Pa se natječite u dobru“.2

Od djela za čije odgađanje učenjaci kažu da je pokuđeno jeste i: teuba (pokajanje), vraćanje duga, ugostiti gosta, pripremanje mejjita (umrlog), jer su ove radnje od stvari za koje je poželjno požuriti s njima, kada se na ispravan šerijatski način izvršavaju.

A od onoga što se tome pripaja je: obračunavanje sa samim sobom, pa onaj ko želi svoga Gospodara i ahiret ne bi trebao da oklijeva u obračunavanju samog sebe, naprotiv, požuriće s time, kao što je to rekao Omer ibn El-Hattab, radijallahu anhu: „Obračunavajte sami sebe prije nego li vas budu obračunavali, i vagajte svoje djela prije nego li vam ih drugi vagaju; jer doista ako danas sebe obračunavate sutra ćete lakše račun polagati, i okitite se dobrim djelima za taj Dan u kojem ćete izloženi biti, i nijedna tajna vaša neće skrivena ostati!“3

Koliko je samo onih koji su zbog svog nemarluka spram ahireta okovima očaja svezani! A evo i Kur'ana Časnog koji na više mjesta navodi i najjasnije dočarava ovu sliku, kaže Uzvišeni Gospodar:

„Reci: ‘O robovi Moji, koji ste protiv sebe u grijesima pretjerivali, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On je, doista, Oprostitelj grijeha, Milostivi’. I povratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se prije nego što vam kazna dođe – poslije vam niko neće u pomoć priskočiti. I slijedite ono najbolje što vam Gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati. Da čovjek ne bi uzviknuo: ‘Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, doista sam i u one koji se izruguju spadao!'“ (Ez-Zumer, 53 – 56)

Autor: Šejh dr. Omer El-Mukbil
Izvor: Medžalisut-tezkir (33. str)
Prevod: Menhedž


1 Imam Ahmed u knjizi Ez-Zuhd (98 str).
2 El-Bekara, 148.
3 Imam Ahmed u knjizi Ez-Zuhd (99 str).