Novotarije

Naslovnica Bidah Novotarije Stranica 2
Novotarije u islamu

Novo za sajtu

čitajte još...

dova prije spolnog odnosa u braku

Foto citat: Dova prije spolnog odnosa u braku

بسـم الله .اللهم جنّبنا الشيطان، وجنّب الشيطان ما رزقتنا Bismi-l-Lah. Allahumme džennibne-š-šejtane ve džennibi-š-šejtane ma rezaktena. Allahu, skloni nas od šejtana i skloni šejtana od...
putna dova

PUTNA DOVA