muslimanski vladar

Muslimanski vladar koji je, zbog vlasti, sina odveo u kršćanstvo

Uistinu, gorka činjenica koju historičari spominju a za koju Ibnul-Kesir kaže: 'Čudan događaj koji se nikada prije nije dogodio', jeste dokaz koji ukazuje na...
Islamski wallpaper bogobojaznost

Istina nije monopol nijednog čovjeka

Svjedoci smo da je danas stanje muslimana općenito, a islamskih džemata posebno, takvo da teško prihvataju istinu kada im dođe od nepoznatog ili neistomišljenika. Jedan...

O muslimanu, evo šta šije govore o islamu

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i selam na našeg miljenika Muhammeda, na njegovu čestitu porodicu i pravedne ashabe, i sve...

Allah, doista, nema potrebe za tvojim dobrim djelima (komentar ajeta “A onaj ko se...

Rekao je Uzvišeni Allah: „A onaj ko se bori – bori se samo za sebe, doista, Allah je neovisan od svih svjetova“ El-'Ankebut, 6. Rekao je šejh...

Ibn Hazm o sufizmu i sufijama

Imam Ebu Muhammed ibn Hazm Endelusi u svojoj knjizi, ‘El-Faslu fil-mileli vel ehvai ven-nihal’, o sufizmu i sufijama, na 30-31 str., kaže: „Među sufijama postoji...
islamski poucni tekstovi

Dvije su vrste znanja o Allahu

Dvije su vrste znanja o Allahu: 1 - Znanje potvrde – u ovoj vrsti učestvuju svi ljudi: dobročinitelj i grješnik, pokoran i nepokoran. 2 - Znanje...
islamske teme 2

Osobine ljudi koji će biti od stanovnika Dženeta

Put ka Džennetu treba trajno tražiti, čineći dobra djela na način kako je to opisano i objašnjeno u Knjizi, koju je Allah, dželle šanuhu,...
oholost, suha zemlja, pustinja

Čuvajmo se ovih deset djela koja izvode iz Islama

Kaže šejh Muhammed ibnu Abdul-Vehhab, rahimehullah: „Znaj da je nevakida(onoga što poništava Islam) – deset.“ 1) Širk u ibadetu Uzvišenom Allahu. Kaže Uzvišeni Allah: "Allah, doista, neće oprostiti...

Dvije vrste kaburske patnje

Postoje dvije vrste kaburske patnje. Jedna traje neprestano do Sudnjega dana, a druga vrsta kaburske patnje traje određen vremenski period i potom se okončaje. Patnja...
namaz, dova, ibadet

Šta se podrazumijeva pod vezivanjem šejtana u Ramazanu?

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada dođe Ramazan, otvaraju se džennetska vrata, a zatvaraju...
konjanici

Vrijednost borbe na Allahovom putu

Allah Uzvišeni kaže: "Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati – oni će se...

Diskusija Ebu Hanife sa ateistima

Ateizam nije bio poznat od davnina javno ili kao poznati pravac među ljudima, osim u slučaju male skupine po imenu ed-dehrije.Pogledaj: Nihajetu el-ikdam, str....

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...

Sažeti prikaz prelaska Tatara na islam

Za vrijeme tatarske okupacije islamskih zemalja, veliki broj tatarskih vojnika je dobio priliku da se upozna sa islamom izbliza, te su počeli izučavati i...