video

U šta su vjerovali svi poslanici?

Odgovor na pitanje koje zbunjuje mnoge: U šta su vjerovali prijašnji poslanici i koja je bila njihova vjera? Saznajte odgovor u ovom obraćanju šejha...
Glasanje za predsjedničkog kandidata

Da li glasati za predsjedničkog kandidata koji ne sudi po šerijatu?

Pitanje: Da li je dozvoljeno glasati za predsjedničkog kandidata u islamskoj državi koji neće sprovoditi islamski zakon, imajući u vidu da će u slučaju ako...
Tekfir

Ko sve ima pravo da tekfiri?

Pitanje: Ko ima pravo da tekfiri određenu osobu? Da li je dozvoljeno običnom čovjeku koji poznaje propise i prepreke tekfira da tekfiri određenu osobu koja...

Pojedinačni tekfir – stav ehli sunneta po ovom pitanju

Tekfir ili proglašavanje nekoga nevjernikom je već duže vrijeme goruća tema kako na našim prostorima, tako i diljem ummeta. Skoro sa sigurnošću možemo reći da...
Posti a ne klanja

Posti a ne klanja

Pitanje: Kakav je propis osobe koja posti a ostavlja namaz? Odgovor: Ispravno je da osoba koja ostavi namaz namjerno biva nevjernikom i učinila je veliki...
Fetve iz akide

Da li se dokazuje „Ahād-hadisima“ u akidi?

Pitanje: Čuo sam od nekih koji kažu: „Ahād hadisi (tj. svi hadisi koji nisu mutevatir) se ne koriste u akidetskim pitanjima jer takvi hadisi...
pretjerivanje u tekfiru,tekfir,kafir,kufr

Čuvaj se dva musibeta u tekfiru – pretjerivanja i popuštanja

„Izbacivanje čovjeka iz islama (tj. njegov tekfir) ili ubacivanje u njega je najkrupnija stvar u islamu. Ova mesela kao i druge su nam pojašnjene,...
Islamski stav o glasanju na izborima

Ja tekfirim sve koji glasaju. Da li griješim?

Turski narod, 95% njih, uvijek učestvuje na opštim i lokalnim izborima. Stoga ja tekfirim sve koje učestvuju u glasanju uzimajući u obzir da svaki stanovnik čuje, direktno ili indirektno, da je glasanje kufr.
Zalazak sunca

Obavljanje namaza iza osobe koja dovi za taguta

Pitanje: Es-Selamu alejkum ve rahmetullah ve berekatuhu! Uvaženi šejhu: Kakav je propis džume-namaza i ostalih namaza, koji se klanjaju iza imama koji dovi za tagute (otpadničke...
Tewhid rububije

Šta je to tewhid rububije

Opšta definicija tevhida bi glasila da je to izražavanje Allahove Jednoće u stvaranju i upravljanju, iskrenom činjenju ibadeta samo Njemu mimo drugih i potvrda...
Taklid

Ibn Hazm o fanatičnom slijepom slijeđenju

Ibn Hazm, rahimehullah je rekao govoreći o fanatičnoj privrženosti: „I mi nismo zadovoljni sa onima koji se srde radi nas već smo zadovoljni sa onima...

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...

razgovor studenta i studentice

Propis razgovora studenta sa studenticom na fakultetu

Pitanje (skraćeno): Dragi i uvaženi učenjaci univerziteta El-Iman, od vas tražim da mi što prije date fetvu po pitanju oko kojeg sam se razišao...