Vremena za dovu

Najbolja vremena, mjesta i stanja u kojima se prima dova

Najbolje vrijeme za dovu Posljednja trećina noći, noć Kadr, nakon proučenog ettehijjatu i salavata, a prije nego se preda selam, između namaza i ikameta, jedan...
muslimanski vladar

Muslimanski vladar koji je, zbog vlasti, sina odveo u kršćanstvo

Uistinu, gorka činjenica koju historičari spominju a za koju Ibnul-Kesir kaže: 'Čudan događaj koji se nikada prije nije dogodio', jeste dokaz koji ukazuje na...
Islamski wallpaper bogobojaznost

Istina nije monopol nijednog čovjeka

Svjedoci smo da je danas stanje muslimana općenito, a islamskih džemata posebno, takvo da teško prihvataju istinu kada im dođe od nepoznatog ili neistomišljenika. Jedan...

O muslimanu, evo šta šije govore o islamu

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i selam na našeg miljenika Muhammeda, na njegovu čestitu porodicu i pravedne ashabe, i sve...

Allah, doista, nema potrebe za tvojim dobrim djelima (komentar ajeta “A onaj ko se...

Rekao je Uzvišeni Allah: „A onaj ko se bori – bori se samo za sebe, doista, Allah je neovisan od svih svjetova“ El-'Ankebut, 6. Rekao je šejh...

Ibn Hazm o sufizmu i sufijama

Imam Ebu Muhammed ibn Hazm Endelusi u svojoj knjizi, ‘El-Faslu fil-mileli vel ehvai ven-nihal’, o sufizmu i sufijama, na 30-31 str., kaže: „Među sufijama postoji...
islamske teme 2

Osobine ljudi koji će biti od stanovnika Dženeta

Put ka Džennetu treba trajno tražiti, čineći dobra djela na način kako je to opisano i objašnjeno u Knjizi, koju je Allah, dželle šanuhu,...
oholost, suha zemlja, pustinja

Čuvajmo se ovih deset djela koja izvode iz Islama

Kaže šejh Muhammed ibnu Abdul-Vehhab, rahimehullah: „Znaj da je nevakida(onoga što poništava Islam) – deset.“ 1) Širk u ibadetu Uzvišenom Allahu. Kaže Uzvišeni Allah: "Allah, doista, neće oprostiti...
namaz, dova, ibadet

Šta se podrazumijeva pod vezivanjem šejtana u Ramazanu?

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada dođe Ramazan, otvaraju se džennetska vrata, a zatvaraju...
konjanici

Vrijednost borbe na Allahovom putu

Allah Uzvišeni kaže: "Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati – oni će se...

Diskusija Ebu Hanife sa ateistima

Ateizam nije bio poznat od davnina javno ili kao poznati pravac među ljudima, osim u slučaju male skupine po imenu ed-dehrije.Pogledaj: Nihajetu el-ikdam, str....

Ustajanje pred nekim iz uvažavanja

Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, upitan je o pojavi koja se proširila među ljudima, a to je ustajanje iz počasti pred uvaženim osobama:...

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...

Akida

Opasnost međureligijskog dijaloga, međureligijskog vijeća

Pozivanje u ovu tročlanu ideju – pod bilo kojim od ovih obilježja - u jedinstvo između istinitog islama (koji je dokinuo vjerozakone prije njega),...